SC InterWords
Översättning från franska och tyska till svenska

Översättning från franska och tyska till svenska (mitt modersmål)
Språkgranskning och korrekturläsning av texter översätta till svenska
Tolkning i franska (kontakttolkning, visktolkning och konsekutivtolkning)

Jag översätter och tolkar primärt inom nedanstående ämnesområden:
Juridik
Arbetsmarknad
Socialförsäkringar
Migration
Medicin
Utbildning

Några exempel på texttyper jag översatt är:
Domar och domstolshandlingar
Sammanfattningar av medicinska doktorsavhandlingar
Medicinska utlåtanden och operationsberättelser
Födelsebevis, vigselprotokoll, dödsattester
Lönespecifikationer och bankkontoutdrag
Brev till Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialförvaltningen
Arbetsmarknadspolitiska texter
Utbildningsmaterial
Filmmanus
Receptböcker
Diverse tekniska texter och manualer

Mina ledord vid översättning är kvalitet, noggrannhet, punktlighet vid leverans och en hög servicekänsla. Jag behandlar självfallet alla uppdrag konfidentiellt. Vill du veta mer om mitt förhållningssätt vid åtagande av översättningsuppdrag och tips vid beställningar av översättningar kan du läsa: Goda råd till köpare av översättare.

Jag utför regelbundet kontakttolkningar för olika tolkbyråer. Jag tolkar för myndigheter, kommuner och organisationer, främst inom rättsväsende,social- och arbetsmarknad, migration samt sjukvård. Om ett av mina fristående tolkuppdrag kan du läsa om här: Tolkning för fransk delegation inom områdena människohandel och prostitution. Vid mina tolkuppdrag tillämpar jag riktlinjerna i  Kammarkollegiets ”God tolksed”.

Följ gärna SC InterWords på Twitter