SC InterWords
Översättning från franska och tyska till svenska

Sveriges Facköversättarförening, SFÖ Här kan du leta efter översättare bland SFÖ:s medlemmar. Du kan söka på språkkombination och ämnesområde.
Kammarkollegiets databas med tolkar och översättare. Här kan du leta efter auktoriserade och grundutbildade tolkar samt auktoriserade översättare med olika språkkombinationer.
2lingual Sök samtidigt i Googles tvåspråkiga sökmotor.
Synonymer.se Svensk och engelsk synonymordbok och samtidigt ordbok mellan svenska och engelska, tyska, franska och spanska i båda språkriktningarna.
Frankrike i Sverige På franska ambassadens hemsida hittar du bl.a. information om Frankrike, språkkurser i franska samt ett kalendarium över franska aktiviteter i Sverige.
Goethe-Institut Schweden Tysklands kulturinstitut i Sverige

Följ gärna SC InterWords på Twitter