SC InterWords
Översättning från franska och tyska till svenska

Jag som driver företaget heter Solveig Courteille. Jag har i grunden en Fil Mag i tyska, franska  och pedagogik med lärarinriktning och har senare gått en utbildning  både till facköversättare och kontakttolk. Jag är legitimerad språklärare och har många års erfarenhet av undervisning både på grundskole- och gymnasienivå. Jag har även erfarenhet av terminologiarbete och är medförfattare till den fransk-svenska ordboken Franska facktermer 1 som innehåller ord inom  området samhällskunskap. Den omfattar ämnen som politik, juridik, ekonomi, transport,  miljö, media och data.

Jag översätter från franska och tyska till svenska, tolkar i franska samt korrekturläser och språkgranskar svenska texter.

Välkommen att kontakta mig, om du vill ha mer information, CV, referenser eller en offert.

Följ gärna SC InterWords på Twitter.

Medlem i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ.